banner

 

Учење на даљину: Алати за припрему завршног испита, пријемног испита, готови тестови...

Саопштење за Дан установе!!!

O школи -Гимназија ''Бора Станковић''

slika

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ Сузана Мишић Станковић

 

 

Правилник о сталном стручном усавршавању

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2. до 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.годину.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за други разред, трећи разред, четврти разред
Правилник о упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено- корисног , односно хуманитарног рада

Правилник о обављању друштвено- корисног , односно хуманитарног рада

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Табела за први класификациони период 2018./19. године

Годишњи план рада школе за 2018/19.годину

Извештај о раду школе

Полугодишњи Извештај директора школе

План рада тима за стално стручно усавршавање

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Часопис Гимназијалац - април 2018.године

Правила понашања у установи

Правилник о оцењивању

Правилник о испитима

Moнографија школе

Часопис Гимназијалац - април 2017.године

Часопис Гимназијалац на француском језику

УЧЕНИЦИ

Први разред - списак уџбеника за школску 2019./20. годину

Други разред - списак уџбеника за школску 2019./20. годину

Трећи разред - списак уџбеника за школску 2019./20. годину

Четврти разред - списак уџбеника за школску 2019./20. годину

Теме за матурски рад за школску 2018./19. годину

Рачунарство и информатика

Биологија

Предмет: Језик, медији, култура - одељење 1-3 ...опширније...

Признање за најбољи спортски колектив  за  средње  школе у 2017.години припало  је  екипи ученика   Гимназије " Бора  Станковић" у Врању!!! ...опширније...

Такмичења ученика у школској 2016/17. години

Први разред - списак уџбеника за школску 2018/19. годину

Други разред - списак уџбеника за школску 2018/19. годину

Трећи разред - списак уџбеника за школску 2018/19. годину

Четврти разред - списак уџбеника за школску 2018/19. годину

Лектира(сви разреди) за школску 2018/19.годину:

Списак уџбеника за школску 2017/18.годину:

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПАРЛАМЕНТ

 

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

 

НАСТАВНИЦИ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ Сузана Мишић Станковић

Списак чланова Наставничког већа

gimnazija

gimnazija

gimnazija

škola

ФОТОГРАФИЈЕ