Обавештење за припремну наставу за специјализована одељења

Обавештење за припремну наставу за специјализована одељења

Обавештење за припремну наставу за специјализована одељења /одељење за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности / за специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Поштовани,
Гимназија ''Бора Станковић'' у Врању почиње активности везане за упис у два специјализована одељења првог разреда школске 2024/25. године: нови профил за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности, као и за  специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (већ шест година). Састанак заинтересованих родитеља и ученика одржаће се у суботу 6. априла  у 10 сати у Свечаној сали Гимназије. Одмах након састанка почеће и бесплатна припремна настава за заинтересоване ученике.
Специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности радиће по програму који отвара простор за рад у креативној индустрији, што је занимање будућности. Подразумева и добру припремљеност за наставак образовања – студирање на различитим одсецима уметничких факултета, али при томе не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сродних или сасвим других области.
Ученици ових одељења се током четири разреда континуирано укључују у културно-уметничка дешавања кроз организоване и вођене обиласке институција културе и уметности (локални филмски, ТВ и радио студији, дигитални студији, позоришта…) у циљу потпунијег разумевања уметничких занимања сценске и аудио-визуелне области и квалитетне припреме за прави избор будућег факултета и одсека.
Важност изучавања области сценског и аудио-визуелног изражавања је есенцијална, јер је то растуће подручје чије специфичности постају све неопходније за рад у савременом окружењу. Овај програм ће ученицима пружити креативни простор и подршку при стицању основних знања и вештина из области позоришних дисциплина, медија, филмске уметности, различитих аудио-визуелних форми, видео игара, интернета, као и структуре уметничких занимања из ових области, у складу са непрекидним процесом развоја технологије и дигитализације, којим се и мрежа уметничких деловања проширује.
Ученици ће по завршетку четвртог разреда, осим јаснијег избора потенцијалног наставка школовања и избора одсека/смера високог образовања, стећи компетенције које су практично примењиве, као што су: креативност, комуникацијске вештине, индивидуално и тимско осмишљавање, планирање, припрема и реализација сопствених малих уметничких пројеката у све широј области креативних индустрија.
Ученици који похађају овај специјализовани програм повезују знања и вештине приликом реализације идеја и успешно и одговорно примењују савремену технологију, способни су да јасно презентују и одабране идеју или рад, прилагођавајући се захтевима ситуације. Такође се код ученика развија одговоран однос према очувању културне баштине свог и других народа и етничких заједница, ученици на афирмативан начин исказују свој идентитет и поштују друге културе и традиције доприносећи промоцији сопственог наслеђа, као и интеркултуралности у друштву.
За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност, кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из опште културе 11. маја 2024. године.
Тест садржи питања са средњег и напредног нивоа из предмета српски језик и књижевност, ликовна култура, музичка култура и историја. За припрему  се могу користити уџбеници из ових предмета.

Молимо све заинтересоване да доставе податке: име и презиме ученика, име родитеља, број телефона ученика, мејл ученика и профил за који је ученик заинтересован на мејл: vrgimnazija@gmail.com.
С поштавњем,
Сузана Мишић Станковић,
директор Гимназије ''Бора Станковић'' у Врању