Задужбина Олге и Николе Ј. Динића

blog

Задужбина Олге и Николе Ј. Динића

ЗАДУЖБИНА ОЛГЕ И НИКОЛЕ Ј. ДИНИЋА ПОТПУКОВНИКА У ПЕНЗИЈИ ИЗ ВРАЊА

У  Гимназији " Бора Станковић " у Врању  формирана је Задужбина по жељи оставиоца Николе Ј. Динића ии Олге Динић, а по тестаменту из 1934. године.
Тестатор Никола Ј. Динић и његова супруга Олга своју  имовину су  оставили тада Државној реалној гимназији у Врању. По жељи оставиоца  требало је оформити задужбину која ће реализовати све наведене захтеве оставиоца од награђивања ученика за најбољи писани рад поводом дана Светога  Саве, набавити књиге за дар добрим ученицима гимназије,као и наградити  ученике  најстарије ОШ у  Врању, бринути о легату, и за ђачке  потребе ученика.
Након, 80 година од тестамента школа је успела да врати легат и испоштује жељу оставиоца који за циљ има да се помажу и награђују ученици Гимназије.
Одржан је и  Управни одбор Задужбине који је приступио у раду и доношњу навода  из тестамента.Формирана је комисија за награђивање и донет је план о даљим активностима у оквиру  Задужбине.
"Велику захвалност дугујемо појединцима који су препознавали важност образовања и школе као институције од значаја у жељи да помогну ученике и у тој намери су завештали своју имовину. На нама  је да бринемо о легату, поштујемо жеље оставиоца и тиме доприносимо заједници.Како смо кренули у процедуру враћања и других  легата који су остављени школи наша мисија се  спроводи", Управитељ Задужбине Сузана  Мишић Станковић.
 У Гимназији одржана седница  УО Задужбине-легата Гимназије. Констатовано је  да су створени услови да Задужбина почне са реализацијом програма како су задужбинари оставили.Договорено је да се награде ученици из Фонда , као и да се реновира кућа , како бисмо оправдали завет наших задужбинара.

  1. Тестамент рукопис страна 1.
  2. Тестамент рукопис страна 2.