Одељења

Одељења

Одељење

Одељењски
 старешина

Смер

I-1

Тијана Ђорђевић

Друштвено-језички смер

I-2

Нела Димитријевић

Друштвено-језички смер

I-3

Ненад Стојиљковић

Друштвено-језички смер

I-4

Јелена Цветковић

Природно-математички смер

I-5

Игор Николић

Природно-математички смер

I-6

Дијана Костић

Природно-математички смер

I-7

Весна Ђорђевић

Ученици са посебним способностима
за рачунарство и информатику

II-1

Горан Бандовић

Друштвено-језички смер

II-2

Александар Станојковић

Друштвено-језички смер

II-3

Дејан Стајић

Друштвено-језички смер

II-4

Драган Антић

Природно-математички смер

II-5

Весна Богдановић

Природно-математички смер

II-6

Гордана Николић

Природно-математички смер

II-7

Татјана Станојковић

Ученици са посебним способностима
за рачунарство и информатику

III-1

Татјана Недељковић

Друштвено-језички смер

III-2

Саша Ђорђевић

Друштвено-језички смер

III-3

Сузана Николић

Друштвено-језички смер

III-4

Ненад Васић

Природно-математички смер

III-5

Дивна Пешић

Природно-математички смер

III-6

Данијела Спасић

Природно-математички смер

III-7

Јасмина Младеновић

Ученици са посебним способностима
за рачунарство и информатику

IV-1

Ана Стојиљковић

Друштвено-језички смер

IV-2

Гордана Цветковић

Друштвено-језички смер

IV-3

Слађан Трајковић

Друштвено-језички смер

IV-4

Марија Милошевић Ђелић

Природно-математички смер

IV-5

Маја Булајић

Природно-математички смер

IV-6

Драган Петровић

Природно-математички смер

IV-7

Сунчица Тасић

Ученици са посебним способностима
за рачунарство и информатику