Пријава ученика за пријемни испит

Пријава ученика за пријемни испит

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу МСШ - ПОЧЕТНА (mojasrednjaskola.gov.rs), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства. Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита:

Петак и понедељак

19. и 22.04.2024. године,

09:00-16:00


Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика)

Субота 18.05.2024. године, 10:00-12:00 математика


Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности

Субота 11.05.2024. године, 14:00-16:00