Пројектна настава

Пројектна настава

Пројектна настава у Гимназији: ВОДА

 

Пројектна настава са темом „Вода“ – о води као појму, феномену, мотиву, симболу, супстанци и ресурсу изведена је у Свечаној сали Гимназије, у среду, 24.4.2024. Ученици и професори организовали су представљање резултата, продуката и закључака истраживања у оквиру предмета изборног програма, као и општеобразовних предмета, у договору са члановима Тима за пројектну наставу и њиховим руководиоцем, проф. Тањом Русимовић. Пројектној настави присуствовали су и просветни саветници Драгана Георгијев и Владица Николић.

Четири ученице су биле у улози водитеља: Ива Поповић, Елена Крстић, Петра Ристић и Николина Златанов најављивале су наступе ученика, односно представљање продуката истраживања и проучавања по предметима. Изборни предмет који негује јавни наступ је Језик, медији и култура.

Излагање о води имало је и музички оквир: ученици који похађају изборни предмет Уметност и дизајн: Ива Величковић, Ива Тотић, Николина Јаћимовић, Јулија Јованчев, Лазар Цветковић, Матеја Станимировић, Миљана Ђорђевић, Нађа Георгијев, Страхиња Ђорђевић и Чедомир Цветковић припремили су и извели програм песама са темом и мотивима воде: Буди моја вода, Иванова корита, Жубор вода жуборила. Њихов професор је Милош Величковић.

О води, с научне тачке гледишта, најпре промишљају филозофи: ученици Уна Костић, Милица Данев, Емилија Арсић, Филип Ђорђевић и Богдан Миленковић представили су Талесове ставове о води као праелементу, методом хеуристичког разговора, у договору са проф. Тијаном Ђорђевић.

Научном мишљењу претходило је митско и религиозно тумачење симболике воде. Ученице трећег разреда: Нађа Ђокић, Анђела Миљковић, Ива Спасић, Нина Тасић и Срна Краљевић, уз подршку проф. Виолете Трајковић, истраживале су о феномену воде из угла магије, у оквиру предмета Религије и цивилизације. Као продукт истраживања настао је филм, који је приказан у наставку програма.

Социо-религијски аспект воде истраживали су и у кратком филму представили ученици четвртог разреда: Емилија Арсић, Миња Декић, Леонора Ристић, Анастасија Васиљевић и Огњен Стојменовић, са подршком професора Татјане Недељковић и Николе Павловића.

Ученици Јана Цветковић, Јован Цветковић, Душан Кљајић и Лука Богдановић и проф. Игор Алексић организовали су час биологије у природи и снимили филм о реци Пчињи, у коме су приказали аутентичност живота у клисури реке, архаичност предела и старински начин живота који полако нестаје.

Ученици првог разреда који похађају Образовање за одрживи развој: Анђелија Дисић, Неда Златановић, Милица Димитријевић, Марија Војводић, Јанко Илић и Огњен Златковић представили су резултате истраживања о укусу воде у различитим градовима и о квалитету воде коју пијемо. Они су демонстрирали и један оглед, којим се испитује тврдоћа воде. Њихова професорка је Сузана Николић.

Ученици који су изабрали предмет Економија и бизнис – Дуња Трајковић, Ања Спасић, Марина Стојилковић, Дина Додић и Балша Зупанчић говорили су о води као природном ресурсу и њеном коришћењу у комерцијалне сврхе: анализирали су резултате упитника и наводили примере из праксе. Њихов професор је Марјан Трајковић.

Поред продуката представљене су и методе и циљеви истраживања у оквиру изборног предмета Методологија научног истраживања, у писаној верзији коју је припремила проф. Татјана Недељков

На крају, директорка Сузана Мишић Станковић се обратила свим ученицима и професорима који су учествовали и који су присуствовали пројектној настави, похваливши њихов рад, сарадњу и организацију, свеобухватни приступ теми, међупредметно повезивање, наступ и начин представљања продуката истраживања.

Пројектна настава није новина у Гимназији: претходних година проучавана је и представљана Урбана дијалектологија, Опера у савременом контексту, Неоромантизам.