Семинар смисленим учењем до компетенција за 21. век

Семинар смисленим учењем до компетенција за 21. век

Семинар: Да дете свако учи лако - смисленим учењем до компетенција за 21. век

 

У суботу. 1. јуна, у нашој школи одржан је семинар „Да дете свако учи лако -  смисленим учењем до компетенција за 21. век“, у организацији Центра за интерактивну педагогију.

Приоритетна област семинара је методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова – учење и настава који су оријентисани на исходе и компетенције, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење.

Овај једнодневни семинар, који су водиле Марија Крнета и Александра Калезић Вигњевић, похађало је 30 учесника, професора наше школе, као и стручни сарадници, са подршком директорке.

Семинар је реализован кроз четири теме и четири радионице: „Када је за ученике учење смислено“, „Како до смисленог учења за ученика“, „Из угла ученика“, „Учење за 21. век“, са специфичним циљевима унапређивања знања и вештина наставника за креирање окружења/ситуација за смислено учење, као и оснаживања наставника за примену различитих инструментата и техника којима се подстиче смислено учење и ангажовање ученика у наставном процесу, ради напредовања и задовољства сваког ученика.